Laat u niet afschrikken door de begrippen, die ge nu nog niet begrijpt. Alles wordt geleidelijk aan duidelijk.
Eerst worden de mogrlijkheden opgesomd en daarna in deze gids theoretisch en practisch uitgelegd, stapsgewijs...