.Met de  module Bestand kunt u bestanden uploaden en toevoegen aan inhoud en deze uploads beheren als u over de juiste machtigingen beschikt. Deze module is verantwoordelijk voor het valideren van bestandsinhoud en het beheren van geüploade bestanden. Het biedt ook opties voor het weergeven van media-items.

Als sitebeheerder kunt u bepalen welk type bestanden kunnen worden geüpload en wat hun maximale grootte is.

De  module Bestand biedt zijn functionaliteit door een veldtype Bestand te definiëren voor de module Veld. 
Bestandsbijlagen worden gedefinieerd op inhoudstypeniveau (of andere entiteiten). 
Zie Werken met de veld-UI voor meer informatie over het definiëren van een veld en het toevoegen aan een inhoudstype.

https://docs.backdropcms.org/documentation/working-with-files